Presentations

 

Olli Heikkinen

(OH & Vesa Kurkela) "Rethinking 'Finnish' Music History". Conference of New Music in History Writing and New Approaches to Writing Music History, Tallinn 2.2.2012.

"Mistä musiikki alkaa? Musiikinhistoria musiikkitieteen tutkintovaatimuksissa" [When does music begin? Music history in musicological curricula at the Finnish universities]. XVI musiikintutkijoiden symposium. Jyväskylä 21.3.2012.

"Transnationalismi musiikinhistorian tutkimuksessa" [Transnationalism in music historiography]. Metodologinen transnationalismi –konferenssi, Turku 23.11.2012.

"Kaupunkien orkesterit ennen kaupunginorkestereita" [Town orchestras before municipal orchestras in Finland]. XVII musiikintutkijoiden symposium, Turku 15.3.2013.

"Theodor Sörensen ja kansallinen musiikinhistoria" [Theodor Sörensen and national music history]. Yksilö, kertomus, historia. 1800-luvun tutkimuksen verkoston 6. Vuosikonferenssi, Helsinki 31.1.2014.

"Severin Sörensenin kaupunginorkesterit" [Severin Sörensen's town orchestras]. XVIII musiikintutkijoiden symposium, Seinäjoki 3.4.2014.

"Tuning the Nation. Textual Strategies in Collecting Folk Songs in Finland." The ICTM Historical Sources, Aveiro, Portugal 14.5.2014.

"Don't Forget the Music. Severin Sörensen's Town Orchestras." Confronting the National in Musical Past, Helsinki 22.5.2014.

"Successes and Failures in Transfer: Theodor Sörensen in Finland." Royal Musical Association 50th Annual Conference, Leeds, England 4.9.2014.

"Successes and Failures in Transfer: Theodor Sörensen in Finland." Nationality/Universality. Musical historiography in Central and Eastern Europe, Radziejowice, Poland 16.9.2014.

(OH & Saijaleena Rantanen) "Muusikot liikkeessä. Kaupunkien orkesterit ennen kaupunginorkestereita". [Musicians on the move. Orchestras in the cities before city orchestras]. 1800-luvun tutkimuksen verkoston 7. vuosikonferenssi, Tampere 29.1.2015.   

"Musiikkitaiteesta taidemusiikkiin - Från musikkonst till Konstmusik". XIX musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium, Tampere 17.4.2015. 

"In Search of National Music in 19th-Century Finland". Music and Nationalism, Helsinki 7.5.2015.

"In Search of National Music in 19th-Century Finland". Discovering and Inagining the Nation, Jyväskylä 11.6.2015.

(Vesa Kurkela & OH) "Sibelius as Popular Composer: Music by Sibelius in Kajanus's Popular Concerts". VI International Jean Sibelius Conference, Hämeenlinna 6.12.2015.

(OH & Saijaleena Rantanen) "Musicians as Cosmopolitan Entrepreneurs: Orchestras in Finnish Cities Before the City Orchestra Institution 1860-1870". Music and Cosmopolitanism, Helsinki 2.6.2016.

"Finnish National Orchestra Narrated". Narrativization of the National Past, Budapest 16.-17.9.2016.

 

Vesa Kurkela

"Menneisyystarve ja musiikin historiankirjoitus" [The need for the past and music historiography]. Musiikintutkijoiden 16. Vuosikonferenssi, Jyväskylä 23.3.2012.

"Populaarimusiikin suomalaisuus – kilpaileminen ja kansallinen sopeuttaminen" [The Finnishness of popular music – competition and national domestication]. The Annual Seminar of Teosto, Helsinki 23.5.2012.

"Robert Kajanus populaarimuusikkona. 1800-luvun lopun konserttiohjelmistojen toisenlainen tulkinta" [R. K. as popular musician. An alternative interpretation of concert repertoires in the late-19-Century]. Pacius-seuran juhlasymposium "Helsingin musiikkielämää 1800-luvulla", Helsinki 10.11.2012.

"Low Fidelity ja C-kasetti" [Low Fidelity and Compact Cassette]. Musiikintutkijoiden 17. Symposium, Turku 15.3.2013.

"Soittajat, stipendiaatit ja taustahahmot  – Suomen musiikkielämän germaanistuminen 1870–1920" [Musicians, scholarship holders and godfathers – Germanization of national music life in Finland, 1870–1920]. Musiikintutkijoiden 18. vuosikonferenssi, Seinäjoki 3.4.2014.

"Accordion meets the nation. Challenges and experiences in a music history project in Finland". The ICTM Historical Sources conference, Aveiro, Portugal 14.5.2014.

"Transferring and translating music life from continental Europe to Finland". CME 2014 Conference, Leuven, Belgium 5.6.2014.

"Nationalizing cosmopolitan musical life in Finland in the late 19th Century". Nationality/Universality. Musical historiography in Central and Eastern Europe, Radziejowice, Poland 16.9.2014.

 

Markus Mantere

"Suomalaisen musiikintutkimuksen oppihistorian tutkimus" [Researching The Intellectual History of Finnish Musicology]. Suomalaisen musiikintutkimuksen konferenssi, Jyväskylä 2012.

"Kristillisyys Ilmari Krohnin musiikillisen ajattelun taustatekijänä" [Christian World-View as a Hermeneutic Backdrop for Understanding Ilmari Krohn's Musical Thought]. Suomalaisen musiikintutkimuksen symposium, Åbo Akademi, Turku 2013.

"Ilmari Krohn ja suomalaisen musiikkitieteen synty" [Ilmari Krohn and the Birth of Finnish Musicology]. 1800-luvun tutkimuksen verkoston 6. vuosikonferenssi, Helsinki 31.1.2014.  

"Musicology at the Service of Nation-Building: The National Cause of Finnish Musicology at the Beginning of the 20th Century". Paper read at The RMA 50th Annual Conference in Leeds, 4.9.2014.

 

Saijaleena Rantanen

"Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1800-luvun lopulla" [Music and popular education in Southern Ostrobothnia in late 19th century]. Tietoprovinssi conference, Seinäjoki 26.9.1012.

"Live Music in Europe Network. Bringing Research and Music Business Together", with Maija Kontukoski and Heikki Uimonen. IASPM Norden, Conference 2012, Roskilde 30.11.2012.

"Musiikki ja eteläpohjalaisuus viime vuosituhannelta nykypäivään – Katsaus nykytilaan" [Music and southern ostrobothnians from last century until the present – An overview to the present state], with Mika Virkkala. Kotiseutupäivien seminaari, Seinäjoki 8.8.2013.

"Suomalaisen kansakunnan rakentajat ja Viron laulujuhlat" [Estonian songfestivals and builders of the Finnish nation]. Yksilö ja historia – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 6. vuosikonferenssi, Helsinki 31.1.2014. 

"Kirvun lauluseura ja eurooppalainen laulujuhla-aate 1890-luvun lopulla" [Kirvu's choir and the ideology of European music festivals]. Musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium, Seinäjoki 3.4.2014.

"The emergency and agents of music festivals in Finland in the late 19th century". CME 2014 Conference, Leuven, Belgium 5.6.2014.

"Transnational agents of music festivals  in the 19th century Finland I". RMA 50th Annual Conference, Leeds, UK 4.9.2014. 

"Transnational agents of music festivals  in the 19th century Finland II". Finland in Comparison III, Tampere 28.10.2014.

(OH & Saijaleena Rantanen) "Muusikot liikkeessä. Kaupunkien orkesterit ennen kaupunginorkestereita". [Musicians on the move. Orchestras in the cities before city orchestras.] 1800-luvun tutkimuksen verkoston 7. vuosikonferenssi, Tampere 29.1.2015. 

"Yhteinen rintama hajoaa. Kansanvalistusseuran laulujuhlista työväenliikkeen laulujuhliin I." [A common front breaks down. From the song festivals of the Association of Popular Education to the song festivals of the labour movement I]. Musiikintutkijoiden 19. symposium, Tampere 26.4.2015. 

"Yhteinen rintama hajoaa. Kansanvalistusseuran laulujuhlista työväenliikkeen laulujuhliin II." [A common front breaks down. From the song festival of the Association of Popular Education to the song festivals of the labour movement II]. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari, Tampere 25.8.2015.   

"Musiikin transnationalismi ja ylipaikalliset verkostot. Suomalaissiirtolaisten musiikkikulttuuri Yhdysvalloissa ja Kanadassa 1890-luvulta 1930-luvulle". Musiikintutkijoiden 20. valtakunnallinen symposium, Joensuu 12.5.2016.

(Olli Heikkinen & SR) "Musicians as Cosmopolitan Entrepreneurs: Orchestras in Finnish Cities Before the City Orchestra Institution 1860-1870". Music and Cosmopolitanism, Helsinki 2.6.2016.  

"Musical Transnationalism and Translocal Networks. Music Culture of Finnish Emigrants in the USA and Canada from the 1890s to the 1930s - An Introduction". Global Race, Ethnicity and Migration Lecture Series, Minneapolis 13.9.2016.