Publications
Articles
Books
 

Articles

Hautsalo, Liisamaija & Rantanen, Saijaleena 2015. Suomen laulusta Pohjan neitiin. Strateginen nationalismi musiikillisen kasvatuksen käyttövoimana Suomessa 18001900-lukujen vaihteessa. [From the Song of Finland to the Maiden of the North. Strategic nationalism as the driving force of musical education in Finland at the turn of the 20th century.] The Finnish Journal of the Music Education 2/2015, 3356. 

Heikkinen, Olli 2017. Luonnollista vai kansallista kansanmusiikkia. [Natural or national folk music.] Kansanmusiikki 1/2017, 36. 

Heikkinen, Olli 2016. Tuning the Nation. Textual Strategies in Collecting Folk Songs in Finland. Historical Spurces of Ethnomusicology in Contemporary Debate. Eds Susanne Ziegler, Gerda Lechleitner, Ingrid Åkesson & Susana Sardo. In Print.

Heikkinen, Olli 2015. Utterly Finnish, Pecuriarly Original. Finnish Music Quartely 12/2015, 1619.

Heikkinen, Olli 2013. Urkuri Sörensenin "rikos". " [The "crime" of organist Sörensen.] Musiikki 2/2013, 5–23.

Heikkinen, Olli 2013. Mistä musiikki alkaa? Musiikinhistoria ja sen alku musiikkitieteen tutkintovaatimuskirjallisuudessa Helsingin yliopistossa 1923–1975. [When does music begin? The dawn of history of music in the degree requirement literature in the University of Helsinki 1923–1975.] Etnomusikologian vuosikirja 25, 92–120.

Heikkinen, Olli 2013. Kansakunnan virittäjät. Sivistyksen kirjallinen eetos ja rahvaan laulu. [Tuning the nation. Literary ethos of Bildung and the singing of people.] Historiallinen Aikakauskirja 1/2013, 43–54.

Heikkinen, Olli 2012. Jean Sibeliuksen Kullervo ja Larin Paraske: tarina suomalaisen sävelkielen synnystä osana kansalliskertomusta. [Jean Sibelius's Kullervo and Larin Paraske: the story of the founding of Finnish national musical language as part of the national master narrative.] Musiikki 1/2012, 6–26.

Kurkela, Vesa & Heikkinen Olli 2017. Sibelius as Popular Composer. Music by Sibelius in Kajanus's Popular Concerts. Jean Sibelius's Legacy. Eds Daniel Grimley, Tim Howell, Veijo Murtomäki & Timo Virtanen. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 159-169. 

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2017. Germany as a Cultural Paragon. Transferring Modern Musical Life from Central Europe to Finland. Cultural Mediators in Europe 17501950. 177-194. 

Kurkela, Vesa 2016. Popular Wagner. Wagner Evenings in Helsinki 18901911. Wagner and the North. Eds Martin Knust & Anne Sivuoja-Kauppala. Helsinki: Sibelius Academy. Forthcoming. 

Kurkela, Vesa 2016. National or Universally Germanized? The Formation of Musical Life in 20th-Century Finland as Transcultural Process. In Nationality vs. Universality. Musical Historiographies in Central and Eastern Europe. Eds Slawomira Zeranska-Kominek. Cambridge: Cambridge Scholars Press. 145154. 

Kurkela, Vesa 2015. Jalostavaa huvittelua. Robert Kajanuksen helppotajuiset konsertit sivistämisprojektina. [Ennobling entertainment. Robert Kajanus' popular concerts as civilizing project.] Etnomusikologian vuosikirja 2015, eds Meri Kytö & Saijaleena Rantanen, 4881.

Kurkela, Vesa 2015. Seriously Popular. Deconstructing Popular Orchestral Repertoire in late-19th-Century Helsinki. Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions, eds Markus Mantere & Vesa Kurkela. Surrey and Burlington: Ashgate Publications.

Kurkela, Vesa 2015. Affektien pitkä varjo. Musiikin kokeminen 1800-luvun Helsingissä. [The long shadow of affections. Experiencing music in 19th century Helsinki.] Musiikkia! Harrastajia ja musiikinystäviä Helsingissä. [Music! Amateurs of Music in Helsinki.] Toim. Jere Jäppinen. Porvoo: Helsingin kaupunginmuseo. 78-85.

Kurkela, Vesa 2014. Menneisyydentarve ja musiikin historiankirjoitus. [Need of the past and music historiography.] Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. [Enlightenment is tuned. Essays on music, entertainment, and history.] Toim. Olli Heikkinen & al. Sibelius-Akatemian julkaisuja 13. Helsinki: Sibelius-Akatemia. 17-85. 

Kurkela, Vesa 2014. Universal, National or Germanized? Finnish Music Quarterly 2/2014, 26-29.

Kurkela, Vesa 2013. Musiikinhistorian tutkimus etnomusikologiassa. [Music history research in ethnomusicology.] Musiikki kulttuurina [Music as Culture], eds Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura 2013, 153–172.

Kurkela, Vesa 2012. Sorrowful Folk-Song and Nationalism in Nineteenth Century Finland. Folklore and Nationalism in Europe during the long Nineteenth Century, ed. Timothy Baycroft. Leyden and Boston: Brill, 351–369.

Kurkela, Vesa 2012. Amusing the Cultivated Classes and Cultivating the Masses. Changes in Concert Repertoires in 19th-Century Helsinki. Critical Musicological Reflections, ed. Stan Hawkins. Surrey and Burlington: Ashgate Publishing, 75–94.

Kurkela, Vesa 2012. Jumala ompi linnamme. Yhteiskunnallinen virsi ja sen suomalainen reseptiohistoria. [A Mighty Fortress is Our God – Reformation Hymn and its reseption history in Finland.] Hymnos 2011, ed. Jaakko Rusama. Helsinki, 83–97.

Kurkela, Vesa 2011. Kansallismielisyys Suomen musiikin historiankirjoituksessa. [Nationalism in the historiography of Finnish music.] Musiikki 1/2011, 24–42.

Kurkela, Vesa 2010. Finskhet och sorglig folkvisa. In Noterat Vol. 18. Svensk visarkiv, 87–98.

Kurkela, Vesa 2010. Kansallisen musiikinhistorian varjo – Suomessa ja Pohjanmaalla. [The shadow of national music history  in Finland and in Ostrobothnia.] Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600–1900, eds Vesa Kurkela, Heikki Laitinen & Saijaleena Rantanen. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 18. Helsinki: Sibelius-Akatemia, 11–43.

Kurkela, Vesa 2010. Screaming Sopranos in Radio. Irritating and Pleasant Voices in Early Radio Broadcasting in Finland. Music Breaks In, ed. Vesa Kurkela & al. Musiikintutkimuksen laitoksen julkaisuja 3. Tampere: Tampereen yliopisto. 71-83.  

Kurkela, Vesa 2009. Sisällissodan laulut. [The songs of Finnish Civil War.] Sisällissodan pikkujättiläinen, ed. Pertti Haapala & al. Helsinki: WSOY, 425–440.

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2008. Laulava vallankumous. [The singing revolution.] Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905, eds Pertti Haapala & al. Helsinki: Teos. 177–194.

Kurkela, Vesa & Lahti, Maija 2006. Pianonuotti ja helppo sovitus – varhaiset nuottihitit suomalaisen nuottikaupan ja musiikkikustannuksen kuvaajina. Etnomusikologian vuosikirja 2006, ed. Markus Mantere. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, 184–233.

Kurkela, Vesa 2000. Työväeniltamat, viihde ja valistus. Naurava työläinen, naurettava työläinen. Näkökulmia työväen huumoriin, eds Joni Krekola, Kirsti Salmi-Niklander ja Johanna Valenius. Väki voimakas 13. Saarijärvi: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 8–33.

Kurkela, Vesa 1999. 1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki. Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen. Etnomusikologian vuosikirja 1999. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, 74–90.

Kurkela, Vesa 1990. Ihannekansa ja hillitty hilpeys. Kansanlaulusovitukset idealistisen kansanomaisuuden heijastelijoina. Tiede & edistys 1/1990, 5–12.

Mantere, Markus 2017. Mistä puhumme kun puhumme musiikkikritiikistä? [What are we talking about when we talk about music criticism?] Kritiikin uutiset: www.kritiikinuutiset.fi. 

Mantere, Markus 2016. Revisiting an Unlikely Friendship in the 20th-Century Music: Ferrucio Busoni's Life-Long Camaraderie with Jean Sibelius. On the Third Hand: Festshrift for David Josephson, ed. Brent Wetters. Providence, R.I.: Brown University. 

Mantere, Markus 2016. "Suomalaisuuden" ja "luonnon" etsintä 1930- ja 1940-lukujen musiikkitieteessä. Musiikki ja luonto: ekokriittisiä kirjoituksia äänestä ja kulttuurista, toim. Juha Torvinen. Turku: Utukirjat. Painossa.   

Mantere, Markus & Kurkela, Vesa 2015. Introduction. Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions. Eds Vesa Kurkela & Markus Mantere. Surrey and Burlington: Ashgate Publications.   

Mantere, Markus 2015. Writing Out the Nation in Academia: Ilmari Krohn and the National Context of the Beginnings of Musicology in Finland. Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions, ed. Markus Mantere & Vesa Kurkela. Surrey and Burlington: Ashgate Publications.  

Mantere, Markus 2014. Armas Launis, Ilmari Krohn ja suomalaisen musiikkitieteen kansallinen tehtävä 1900-luvun alussa [Armas Launis, Ilmari Krohn and the Purpose of Finnish Musicology at the Beginning of the 20th Century]. Musiikki 34/2014, 192213.

Mantere, Markus 2014. A Prophet in the Strange Land: Aspects of Arnoöd Schönberg's Immigration and Cultural Adaptation to the United States. Trio 2/2014.

Mantere, Markus & Moisala, Pirkko 2013. Länsimaisen taidemusiikin etnomusikologinen tutkimus. [Studying Classical Music in Ethnomusicology.] Musiikki kulttuurina [Music as Culture], toim. Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura, 201218. 

Mantere, Markus 2012. Jeesus Kristus on suora tie: kristillinen maailmankuva Ilmari Krohnin musiikillisen ajattelun taustatekijänä. [‘Jesus Christ is The Way': Christian World-View as a Hermeneutic Backdrop for Understanding Ilmari Krohn's Musical Thought.] Musiikki 34/2012.  

Mantere, Markus 2012. Varhaisen suomalaisen musiikkitieteen oppihistoriaa: tutkimuskohteena Ilmari Krohnin persoona ja tieteellinen profiili. [Researching the Intellectual History of Finnish Musicology: Ilmari Krohn's Persona and Scholarly Profile as An Object of Study.] Musiikki 2/2012.

Mantere, Markus 2012. Musiikin "raskaus" [est]eettisenä ideaalina Theodor W. Adornon musiikkifilosofiassa. [The Heaviness of Music as an Aesthetic and Ethic Ideal in Theodor W. Adorno's Music Philosophy.] Musiikin suunta 3–4/2012.

Rantanen, Saijaleena 2016. Musiikkifestivaalien alkuvaiheet Suomessa. Kansanvalistusseuran laulu- ja soittojuhlat 1800-luvun lopulla. [The Early Stages of the Music Festivals in Finland. The Songfestivals of the Association of Popular Education in the End of 19th Century.] In Festivaalien Suomi. Helsinki: Cupore. Forthcoming.

Rantanen, Saijaleena 2016. Laulu- ja soittojuhlat työväen aatteellisessa sivistystoiminnassa 1910-luvun vaihteessa. [Songfestivals in Workers' Educational Activities at the Turn of the 1910s.] Työväki ja sivistys, toim. Sakari Saartisa & Sinikka Selin. Väki voimakas 29. Vantaa: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 267-297.

Rantanen, Saijaleena 2014. Kirvun lauluseura ja eurooppalainen laulujuhla-aate 1890-luvun lopulla. [Kirvus's Choir and the Ideology of the Europaen Song Festivals in the late 1890s.] Etnomusikologian vuosikirja 2014, 68-101.

Rantanen, Saijaleena 2013. Laulu- ja soittojuhlat suomalaisen kansakunnan rakentajina 1800-luvun lopulla. [Songfestivals as Builders of the Finnish Nation in Late 19th Century.] Musiikki 3–4/2013, 61-84.

Rantanen, Saijaleena 2012. Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. [The power of song and cultured citizen.] Lectio Praecursoria. Musiikki 3–4/2012, 120–126. 

Rantanen, Saijaleena 2010. Se pitää tulla toimeen! Ilmajoen torvisoittokunnan alkuvaiheet 1882-1890. [It has to happen! The beginning of Ilmajoki brass band 1882-1890.] Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600-1900, eds Vesa Kurkela, Heikki Laitinen & Saijaleena Rantanen. Helsinki: Sibelius Academy. 257-299.  

Books

Heikkinen, Olli & Kilpiö, Kaarina & Mantere, Markus & Rantanen, Saijaleena & Tolvanen, Hannu & Uimonen, Heikki 2014. Valistus on viritetty. Esseitä musiikista, huvittelusta ja historiasta. [Education is tuned. Esseys about music, amusement and history.] Sibelius-Akatemian julkaisuja 13. Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.   

Jalkanen, Pekka & Kurkela, Vesa 2003. Suomen musiikin historia 6. Populaarimusiikki. [A history of Finnish Music vol. 6. Popular music.] Helsinki: WSOY.

Kilpiö, Kaarina & Kurkela, Vesa & Uimonen, Heikki 2015. Koko kansan kasetti. C-kasetti ja suomalaisen musiikinkuuntelun muutos. [Compact cassette and the change of listening habits in Finland.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

Kurkela, Vesa & Tikka, Marko 2015. Suomalaisen harmonikan historia. [A History of the Accordion in Finland.] Sastamala: Suomen Harmonikkainstituutti.   

Kurkela, Vesa & Mantere, Markus 2014. Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions. Forthcoming, Ashgate 2014.

Kurkela, Vesa & Laitinen Heikki & Rantanen, Saijaleena (eds) 2010. Warpusen Weisu. Pohjanmaan musiikin historiaa 1600-1900. [The sparrow's song. Writings of music history in Ostrobothnia, 1600-1900.] Helsinki: Sibelius Academy.  

Kurkela, Vesa 2009. Sävelten markkinat. Musiikin kustantamisen historia Suomessa. [Market for music. A history of music publishing in Finland. Helsinki: Sulasol.

Rantanen, Saijaleena 2013. Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon. [The power of song and the cultured citizen. Music and popular education in Southern Ostrobothnia.] Helsinki: Sibelius-Akatemia.