Suomen musiikkiperintö

Suomen musiikkiperintö (Finlands musikarvFinnish Musical Heritage) julkaisee sähköisessä muodossa, kriittisinä editioina ja soveltuvissa tapauksissa myös alkuperäispainosten näköisjulkaisuina ensisijaisesti tekijänoikeuksista vapaita ja aikaisemmin julkaisemattomia sekä julkaisuina vaikeasti tai ainoastaan ongelmallisina painoksina saatavilla olevia suomalaisia taidemusiikkiteoksia esittäjien ja tutkijoiden käyttöön. Suomen musiikkiperintö pyrkii täten laajasti edistämään suomalaisen musiikin esittämistä, taltiointia äänitteiksi sekä tutkimusta.