Verksamhet och organisation

Finlands musikarv har som mål att publicera 3–5 verk årligen, beroende på omfattning och publiceringssätt (kritisk utgåva/faksimle). För projektets allmänna riktlinjer och publikationsplaner svarar en rådgivande kommitté som består av:

 

prof. emeritus Fabian Dahlström
prof. Eero Tarasti (Helsingfors universitet)
prof. Veijo Murtomäki (Konstuniversitetet/Sibelius-Akademin)
FL Seija Lappalainen (Helsingfors universitet)

intendent Inger Jakobsson-Wärn (Sibeliusmuseum)

chefsdirigent Hannu Lintu (Radions symfoniorkester)

doc. Timo Virtanen (Jean Sibelius Works/Nationalbiblioteket, Sibelius-Akademin)

 

En redaktion sammansatt av specialister på musikeditering fastställer redaktionsprinciperna och notgrafikens standarder, och står det praktiska arbetet. Redaktionen består av:

 

t. f. verksamhetsledare Jari Eskola (Finlands tonsättare r.f.)

kapellmästare Tuomas Hannikainen
Musikkandidat Jani Kyllönen (den kritiska utgåvan av Fredrik Pacius sceniska verk)

Musikkandidat Pauliina Pekki

Mus. dr Sakari Ylivuori (Jean Sibelius Works)

Mus. dr Timo Virtanen

 

Dessutom utses arbetsgrupper för inventering och forskning gällande till exempel tidsperioder, genrer och speciella ensembletyper. I denna verksamhet kan grundexamens- och fortsättningsstuderande vid universiteten involveras.