Publikationer

Publikationerna inom projektet Finlands musikarv utges i elektronisk form (pdf) enligt enhetliga redaktionella riktlinjer och med enhetlig notgrafik, och kan laddas ner från projektets hemsida. För orkesterverken redigeras också stämmor. Eftersom projektet också vill nå en internationell användarskara innehåller publikationerna förutom den kritiskt ederade nottexten också en inledande text på finska, svenska och engelska, som belyser kompositionens historia samt en engelskspråkig kommentar med information om:


1. de not- och andra källor som använts för publikationen,

2. skillnader mellan källorna (varianter),

3. redaktionella principer vid utgivningen,

4. redaktionella lösningar i nottexten.

 

Publiceringsplanen för den första femårsperioden (2013–2017) upptar följande verk:

 

2014

A. G. Ingelius: Junkerns förmyndare (ouvertyr)
A. G. Ingelius: Biskop Henrik och bonden Lalli (ouvertyr, kompositörens klaverutdrag )
Crusell: Den lilla slavinnan* (sångspel)
C. L. Lithander: Pianosonater i C-dur och fiss-moll*
Kajanus: Kullervos sorgmarsch (symfonisk dikt)

 

2015

Crusell: Concertino för fagott och orkester*

Greve: Sommarnatten (ouvertyr)

von Schantz: Kullervo (ouvertyr)

Pingoud: Symfoni nr 1

 

2016

Th. Byström: Violinsonater i B-dur, g-moll och Ess-dur*

F. Lithander: Två konsertarior
Kajanus: Aino (symfonisk dikt)
Wegelius: Rondo quasi fantasia för piano och orkester

 

2017

Pingoud: Storstadens anlete (danspantomim)

A. G. Ingelius: Symfoni

Fabritius: Violinkonsert d-moll

Eimele: Stråkkvartett

 

De med asterisk (*) märkta utgåvorna utges i samarbete med projektet Levande musikarv i Sverige. Dessutom publiceras pianostycken och kammarmusikverk i mindre form.