Olen tämän sivuston suunnittelija ja toteuttaja, kantelemusiikin lehtori Ritva Koistinen-Armfelt. Suunnittelin tämän sivuston opastukseksi ja tiedon ja inspiraation lähteeksi kanteleensoiton opiskelijoille ja opettajille sekä kanteleensoiton harrastajille.  Sitä voidaan soveltaa oppimateriaalina kantelepedagogiikan opinnoissa. Sivusto voi myös tarjota kiinnostavia näkökulmia kanteleensoittoa harrastavien lasten vanhemmille, jotka ovat kiinnostuneita lisäämään ymmärrystään kanteleensoitosta.

Lähestymistapani kanteleen soittotekniikoihin kumpuaa taidemusiikista ja pitkäaikaisesta työskentelystäni konserttikanteleen parissa. Tätä lähestymistapaa voidaan kutsua kehollis-liikkeelliseksi. Olennaista siinä on liikkeen kokonaisvaltainen aistiminen. Tuntoaisti ja liikeaisti ohjaavat vapautuneen liikkeen syntyä sekä yhdessä kuuloaistin kanssa avaavat soinnin vivahteiden mahdollisuuksia. Näköaisti auttaa esimerkiksi suuntaamaan soittoliikkeet tarkasti.

Tarvittaessa suosittelen tutustumaan ensin käsitteistö-sivuun.

Haluan  kannustaa kanteleensoittajia löytämään omille käsilleen ja niiden rakenteelle ominaiset, vapautuneet soittoliikkeet. Tätä sivustoa voidaan käyttää apuna työskentelyssä. Sivustoa täydentää kirja Kehollisuus ja kosketus kanteleensoitossa. Se löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta https://arsca.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=489031.