Bleckblåsinstrumenten / brasset

Dessa instrument kallas också mässings(blås)instrument. Termen 'brasset' används vanligen i samband med jazzmusik. Trumpeter och horn hör till transponerande instrument.

I bleckblåsinstrumenten bildas tonen på följande sätt:

  1. luft pressas mellan läpparna
  2. läpparna vibrerar och läpparnas spänning är av stor betydelse för tonbildningen. Möjligheten att frambringa instrumentets högsta toner beror på förmågan att spänna läpparna plus att man har ett starkt lufttryck bakom tonen.
  3. luften går ut i röret. Rörets längd, rörvidden, formen på röret samt metallens hårdhet avgör vilken sorts ton det blir. Ett koniskt rör ger mjuk och dunkel klang, ett cylindriskt rör ger ljus, strålande och skarp klang. Även klockstyckets utformning har betydelse för klangen.

 

Bleckblastonbildning

Tonbildning

Spelteknik

Det är läpparna som kontrollerar tonhöjd, renhet och klangfärg. Med höger hand trycks ventilerna ner och det är systemet med ventiler som gör att instrumentet kan göras längre = tonerna kan sänkas. Trumpetens omfång är normalt uppåt 3 oktaver, men en skicklig trumpetare kan utvidga det betydligt.

Bleckblasspelteknik

Spelteknik