Writing a CV

CV:n kirjoittaminen

CV (Br. Eng), résumé (Am. Eng) = ansioluettelo

Musiikin ammattilaisen työkenttänä on koko maailma: suomenkielisen ansioluettelon lisäksi pätevä englanninkielinen CV on hyvä olla valmiina jo ennen kuin kansainvälinen ura kutsuu. Englanninkielistä CV:tä tarvitset myös muissa yhteyksissä, esim. apuraha-anomusten liitteenä, hakiessasi opiskelijavaihtoon tai esiintyessäsi suomea taitamattomalle yleisölle.

Eri tilanteita varten on hyvä olla olemassa erilaisia CV-versioita. Tekstinkäsittelyohjelmalla perusversion muokkaaminen ja päivittäminen käy helposti. Ensimmäiseksi on järkevää tehdä perusteellinen ansioluettelo suomeksi ja laatia sen pohjalta englanninkielinen CV.

Suomalaisia ansioluettelosivustoja

Hakemus ja CV
Guide to jobseeking
Tutkijan ansioluettelomalli

Englanninkielisiä cv-sivustoja

CVs and Cover Letters
How to write an artist biography
Researcher's Curriculum Vitae