Förkortningar

Några vanliga förkortningar

accaccordeonharmonikka
adr.adressosoite
arrarrangör/arrangemangsovittaja/sovitus
bil.bilaga, bilagorliite, liitteitä
bl.a.bland annat, bland andramuun muassa, muiden muassa
bobongotrummorbongorummut
cacirkanoin
CD (Compact disc)CD-skivaCD-levy
cecellosello
clklarinettklarinetti
cocongascongarummut
dmtrummor (drums)rummut
drdoktortohtori
DVD (Digital versatile disc)skiva med film och/eller musikDVD-levy
d.v.s., dvs.det vill sägatoisin sanoen
e.d.eller dylikttai
e.Kr.efter Kristusjälkeen Kristuksen syntymän
el-belektrisk bassähköbasso
el-gelektrisk gitarrsähkökitara
enl.enligtjonkin mukaan, mukaisesti
etc.etcetera (latin)ja niin edelleen
ev.eventuelltmahdollisesti
f.d.före dettaedellinen
ffgför första gångenensimmäistä kertaa
f.Kr.före Kristusennen Kristuksen syntymää
flflöjthuilu
fr.o.m.från och medjostakin lähtien
f.ö.för övrigtmuutoin
ggitarr, akustiskakustinen kitara
gmgenomläpi, kautta
i st.f.i stället förjonkin sijasta
jfrjämförvertaa
kap.kapitelluku
keybkeyboardkoskettimet
kl.1.klocka, 2.klass1.kello, 2.luokka
krkronakruunu
mandmandolinmandoliini
m.fl.med fleraynnä muita
m.m.med meraynnä muuta
MC (Music cassette)kassettbandkasetti
MD (Mini disc)minidiscminidisk(levy)
MuD, musikdrmusikdoktormusiikin tohtori
MuK, musikkand.musikkandidatmusiikin kandidaatti
MuL, musiklic.musiklicentiatmusiikin lisensiaatti
MuM, musikmag.musikmagistermusiikin maisteri
ngnnågonjoku
ngtnågotjotakin
nrnummernumero
obs.observerahuomaa
o.d.och dyliktja sellaista
orgorgelurut
o.s.v., osv.och så vidareja niin edelleen
ppianopiano
percslagverk (perkussion)lyömäsoittimet (perkussiot)
p.g.a.på grund avjonkin johdosta, takia
prodproducenttuottaja
resp.respektivejokainen erikseen
s.sidan, sidornasivu
s.k.så kallad/kallat/kalladeniin sanottu
S:t, S:taSankt, Sanktapyhä (paikan/henkilön nimissä)
synth/syntsynthesizersyntetisaattori
t.ex.till exempelesimerkiksi
tbtrombonpasuuna
tfn, tel.telefonpuhelin
t.h.till högeroikealla
t.o.m.till och medjopa, vieläpä
tr.trappaporras, kerros
tutubatuuba
t.v.till vänstervasemmalla
utg.utgiven, utgåvajulkaistu, julkaisu
vviolinviulu
vibvibrafonvibrafoni
vosång (vocal)laulu
wbtvättbräda (washboard)pyykkilauta, pesulauta
xylxylofonksylofoni
äv.ävenmyös