Instrument

Texten om instrumenten publiceras med vänligt tillstånd av författaren Sixten Nordström och Dialogos Förlag AB. Den ingår i boken "Så blir det musik" (första upplagan, tredje tryckningen 1999), ISBN 91-7504-090-5.