Instrument med klaviatur

Klaviaturen (eng. keyboard) är benämningen på tangentsystemet med sina välkända svarta och vita tangenter. "Keyboardinstrument" är piano, flygel, orgel, pianodragspel, elpiano, celesta, elorgel, synthesizer m.fl. Gemensamt för alla är att man trycker ner en tangent för att få ljud i instrumentet.

Tangentinstrument har alla det gemensamt att de har klaviaturer. Tonen kan alstras på olika sätt – elektroniskt, genom fritungor och luft eller, som hos klaverinstrumenten genom att strängar knäpps eller anslås.

Tangentsystematik

Tangentinstrumentens systematik