Lära sig att lära

opi oppimaan

Taitotasot, oppimistyylit ja oppimisstrategiat

Ennen opiskelun aloittamista on hyvä kartoittaa millaisia taitoja sinulla jo on. Jos olet suorittanut Sibelius-Akatemian toisen kotimaisen kielen kurssin Svenska för musikstuderande, osaaamisesi on eurooppalaisen viitekehyksen keskitasoilla B1-B2. Lukiossa suoritettujen kieliopintojen jälkeen ruotsin taidot vaihtelevat yleensä tasojen A2 ja B1 välillä.

Voit testata ruotsin taitojasi esimerkiksi seuraavalla testillä:

YKItreenit (YLE Oppiminen ja tiede) Tekstin- ja puheenymmärtäminen, rakenteet ja sanasto

Hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi kannattaa analysoida omaa oppimistyyliään. Itseohjautuva oppija on tietoinen omista oppimistyyleistään ja voi siten säädellä omaa oppimistaan.

Oppimistyylejä voidaan jaotella esimerkiksi aisteihin perustuen. Usein jokin aisteista on hallitsevampi kuin muut. Se mitä aistikanavaa käytetään on yksilöllistä. Aistien perusteella oppimistyylit jaotellaan auditiivisiin (kuulo), visuaalisiin (näkö), taktiilisiin (kosketus) ja kinesteettisiin (kehon liike). Kartoita Lukineuvolan testillä, minkä aistikanavan käyttö on sinulle ominaista.

Opiskellessasi käytät strategioita, jotka vaikuttavat siihen mitä ja miten opit. Oman ja tehtävän tai tilanteen kannalta oikean oppimisstrategian löytäminen parantaa suoritusta, säästää aikaa, vähentää epäonnistumisten määrää, lisää motivaatiota ja nostaa itsetuntoa. Testaa millaisia strategioita nyt käytät.

Monien mielestä mukava tapa oppia kieliä on hankkia kirjeenvaihtokaveri. Täältä voit aloittaa!

Slå gärna två flugor i en smäll och studera din inlärning på svenska. Lingu@net Europa erbjuder rikligt med högklassigt material för språkinlärning i olika språk. Analysera din språknivå och lärstil samt kolla upp tips för språkinlärare. Har du redan avlagt kursen i andra inhemska språket Svenska för musikstuderande på SibA är allting klart och du kan fortsätta till nya utmaningar!