Ordböcker

SANAKIRJOJA

MOT-sanakirjasto on käytettävissä Sibelius-Akatemian koneilla ja Intron kautta. Sarja sisältää ruotsin, englannin, saksan, ranskan ja italian sanakirjat. Yleiskielen sanakirja.

Lexin Hakukoneella voi sanoja hakea suomesta ruotsiksi ja ruotsista suomeksi.Yleiskielen sanakirja.

Etnomusikologisia termejä (Svenskt Visarkiv)

Forskningscentralen för de inhemska språken, Focis (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus) ja sen ruotsinkielinen osasto julkaisevat runsaasti eri alojen sanastoja. Sanastot ovat kaksikielisiä.

Akademisk ordbok sisältää akateemiseen opiskeluun sisältyviä termejä. Sen on laatinut Högskolan i Skövde. Sanakirja on yksikielinen.

Bildlexikon med uttal -sanakirjan avulla voi harjoitella arkielämän eri alojen sanoja, joille annetaan myös ääntämismalli. Sanakirja on yksikielinen.

Ordförklaringar med ljudeffekter -sanakirjasta löytyy ääntämismallin lisäksi havainnollistavia kuva-animaatioita. Sanasto on yksikielinen.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) on ilmestynyt vuodesta 1874 lähtien. Tämä versio on 13. painos, joka on julkaistu vuonna 2006. Se sisältää 125.000 nykyruotsin sanaa, joista ilmaistaan oikeinkirjoitus, ääntäminen, taivutus ja joissakin tapauksissa myös merkitys. Sanakirja on normatiivinen eli se antaa suositeltavat muodot kustakin sanasta.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) on ruotsin kielen historiallinen sanakirja, joka ilmestyi ensimmäisen kerran jo 1893.Tällä hetkellä sanakirja kattaa kirjaimet A - T. Sanakirja kuvaa ruotsin kielen kehitystä vuodesta 1521 lähtien. Sanakirja on erityisen käyttökelpoinen luettaessa vanhempia tekstejä.

Svensk synonymordbok (Synonymer.se) sisältää sisältää synonyymien lisäksi myös antonyymeja sekä sanaleikkejä. Käännökset neljälle kielelle.

LYHENTEITÄ

Förkortningar

Vanliga förkortningar (Wikipedia)