Stränginstrumenten

Stränginstrument (kordofoner) är instrument, där tonen kommer från en sträng, som är monterad på en resonanslåda. Vissa stränginstrument knäpper man (lyra, harpa och gitarr), andra anslår man (som piano) medan man får ton i stråkinstrumenten genom att stryka strängen med en stråke.

Grekiska "chorde" betyder tarm; strängarna var tidigare gjorda av tarmar.

Stränginstrumentens systematik

Stränginstrumentens systematik

Hur får man strängarna att vibrera?

Strangvibrera

Man kan knäppa med fingrarna på en sträng och få en ton. Det gör man på gitarr, luta, harpa. Strängarna kan också bringas att vibrera med hjälp av plektron ( t.ex. mandolin) eller på mekanisk väg (cembalo).

Strangvibrera

Pianot är också ett stränginstrument, men där är det en hammare som anslår strängen.

Strangvibrera

Ett stränginstrument som fås att ljuda genom att man stryker en stråke mot strängen kallas stråkinstrument (violiner, cello, kontrabas).

Strängens svängningar

Vilken tonhöjd det blir när en sträng sätts i vibration bestäms av strängens längd. Strängen svänger dels i sin helhet (stora bågen), dels i delar, som står i jämna talförhållanden till strängens längd. Stora svängningar ger tonhöjden, de kortare svängningarna frambringar övertoner, som ger klangfärgen.