Texter

Musiikinopiskelu

Studier vid Sibelius-Akademin (Sibelius-Akatemian verkkosivut)
Läroämnen (Sibelius-Akatemian verkkosivut)
Studera vid Kungliga Musikhögskolan (KMH:s webbplats)

Musiikinopetus

Orgelspel enligt Suzukimetoden av Gunilla Rönnberg, Suzukiföreläsare (svensk version)
Forskning och musikpedagogik (Musiklärarnas Riksförening)
Musikakuten - Första hjälpen för bandet (Studiefrämjandet)

Muusikon hyvinvointi

Musiken lider då kroppen mår bra (Löntagaren)
Vet du tillräckligt om spelövning (Sibelius-Akatemian verkkosivut)
Artister och musiker mot tinnitus (AMMOT)

Musiikinteoriaa

Musikteori för högstadiet och gymnasiet
Musiklära (FriText)
Notlära (FriText)
Musikteori (Wikipedia)
Musikipedia (Lasse Grubbe)

Kansanmusiikki ja pop&jazz

Svenska folkmusiklänkar (Riksförbundet för Folkmusik och Dans)
Finlands svenska spelmansförbund (Spelmansförbundets webbplats)
Jazz och improviserad musik (DIGJazz)
Lira - musik från hela världen (Lira Musikmagasin)

Kirkkomusiikki

Kyrkomusikerutbildning (Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö)
Kyrkomusik (Tidskriften Källan 3/2011, Svenska kyrkan, pdf)
Den virtuella katedralen (Kyrkomusikavdelningen vid Sibelius-Akademin)

Ooppera- ja laulumusiikki

Ingen genväg för sångare (Dagens Nyheter)
Sopranen från ingenstans (Dagens Nyheter)

Orkesterinjohto

Om dirigenter (Kungliga Filharmonikernas hemsida)
Chefdirigent Sakari Oramo (Kungliga Filharmonikernas hemsida)
Dirigenter på Östersjöfestivalen 2014 (Sveriges Radio)

Säveltäjä ja teos

Jean Sibelius violinkonsert (Jean Sibelius hemsida)
Karin Rehnqvists Preludier för stor orkester (Karin Rehnqvists hemsida)

Improvisaatio

Matti Bye - improviserande kompositör (STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)

Musiikkiterapia

Vad är musikterapi? (Musikterapiinstitutet, Uppsala)
Örat leder ögat - intervju med Lasse Hjelm (Kreaprenör)