Träblåsinstrumenten

Träblåsinstrument av olika slag var vanliga redan under antiken. Till denna grupp hör bl.a. olika flöjter (tvärflöjt, piccolaflöjt, blockflöjt), oboe, engelskt horn, klarinett, fagott och saxofon. Av dessa är t.ex. engelskt horn, klarinetter och saxofoner transponerande instrument.