Publications

Presentations

Emergence of Music Festivals in Finland
Saijaleena Rantanen, Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki

How to Sink a Rock Festival? Subversive sounds, civic organizations and law enforcement
Heikki Uimonen, Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki

Live Music in Europe - Bringing Research and Music Business Together
Prof. Heikki Uimonen, Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki
Dr. Maija Kontukoski, University of Tampere
MA Saijaleena Rantanen, Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki

 

Abstracts

The Role of Festivals and Events in the Regional Development of Cities – Cases of Two Finnish Cities

 

The aim of the paper is to take a discursive view to examine the role of festivals and cultural events in the regional development. In particular the paper focuses on the meanings attached to the importance and possibilities of festivals in the regional development by examining both the discourses of public strategy documents and the perspectives of festival managers. The empirical analyses of the paper are based on two Finnish regions: Pori and Seinäjoki. The paper contributes to the increased understanding of festival management by identifying discourses in regional strategy-making. This knowledge will help the festival and event organizers to cope with the external stakeholders and their multiple interests, which may support the longevity of their event. On the other hand, the knowledge provides analytical information for the public authorities on the festival production for helping the decision making of regional strategy development.

Keywords: Festival management, regional development, public strategies, discourse

Tanja Johansson (nee Vilén) & Mervi Luonila

Live Music in Europe. Bringing Research and Music Together

The 17th Finnish Music Researchers' Symposium. The Cultural Memory of Sound and Space. Åbo Akademi/Turun yliopisto, Finland 13–15.3.2013.
Heikki Uimonen & Maija Kontukoski (presentation in English)

Musiikkiteollisuus on rakenteellisessa murroksessa maailmanlaajuisesti. Alan painopiste on siirtynyt perinteisestä ääniteteollisuudesta elävän musiikin liiketoimintaan musiikkiteollisuuden ja musiikinkulutuksen muutosten vuoksi. Tämä ansaintalogiikan uudelleenjärjestely on luonut tarpeen vahvistaa musiikki- ja mediabisneksen ja elävän musiikin sektorin vuorovaikutusta ja luoda uusia yhteistyömuotoja akateemisen tutkimuksen kanssa.

Vuonna 2010 Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö järjesti kansainvälisen Musicology in the 3rd Millenium -konferenssin Seinäjoella. Samassa yhteydessä ryhdyttiin järjestämään vuotuista MARS (Music, Assembly, Research, Show business) -talvifestivaalia, joka on siitä lähtien koonnut yhteen musiikkiteollisuuden ja musiikintutkimuksen suomalaisia ja kansainvälisiä ammattilaisia. Tapahtumassa on alusta alkaen ollut vahva tutkimuksellinen painotus: musiikintutkijoiden, musiikkiteollisuuden ammattilaisten ja julkisrahoitteisen musiikkitarjonnan vuorovaikutusta on edistetty asiantuntijapaneelien, työpajojen, keynote-luentojen ja paikallisten showcase-tapahtumien avulla.

Esityksessä tarkastelemme MARS-festivaalin laajentamista Live Music in Europe -tutkimus- ja verkostoitumisprojektiksi sekä hankkeen tavoitteita ja tulevia tutkimusteemoja. Projektin ensimmäisenä tavoitteena on perustaa kansainvälinen työryhmä tuottamaan ideoita ja näkemyksiä elävän musiikin nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Verkosto edistää kansainvälisten tutkimushankkeiden syntymistä sekä tiedonkulkua tutkijoiden, musiikkibisneksen ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Hanketta koordinoi Sibelius-Akatemia. Live Music in Europe tekee parhaillaan ja tulee tekemään yhteistyötä useiden koti- ja ulkomaisten musiikintutkimuksen ja musiikkibisneksen edustajien kanssa.

Avainsanat: musiikkiteollisuus, elävä musiikki, tutkimusverkosto, paikallisuus

 

"Researching The Live Music Industry in the UK: Some findings"
Mars Festival. Seinäjoki, Finland, 8th February 2013
Prof. Martin Cloonan

This talk reports on the findings of a three-year research project, based at the Universities of Edinburgh and Glasgow, which examined the history and institutional practices of the UK's live music industry from 1950 to the present day. Drawing upon extensive fieldwork carried out by the project team (including over 100 interviews) and historical analysis, the paper seeks to outline some of the key issues arising from the research. The project, which was funded by the UK's Arts and Humanities Research Council. will result in a three-volume history (to be published by Ashgate). This seminar will give some insight into the sector of the music industries which is now economically dominant and therefore challenges previous accounts of the music industries which have tended to privilege the recording sector.

Martin Cloonan is a Professor of Music Politics at the University of Glasgow. His research focuses on the politics of Popular Music including issues concerning censorship and freedom of expression, and music policy. Martin is the author of a number of books including: Dark Side of the Tune: Popular Music and Violence (with Bruce Johnson) (2008, Ashgate); Popular Music and the State in the UK (2007, Ashgate); Banned! Censorship of Popular Music in Britain; 1967-1992(1996, Arena). He is the editor of: Popular Music Censorship in Africa (with Michael Drewett) (2006, Ashgate) and Policing (with Reebee Garofalo) (2003, Temple University Press). Martin is a member of the editorial boards of Popular Music, Popular Music and Society, the British Journal of Music Education, and Perfect Beat. He also managed the Glasgow-based indie band Zoey Van Goey (www.zoeyvangoey.com) and chairs the anti-censorship organisation, Freemuse (www.freemuse.org). He is currently working on a history of the Musicians Union jointly funded by the Arts and Humanities Research Council (AHRC) and Economic and Social Research Council (ESRC).

 

Live Music in Europe 2020. Bringing Research and Music Together
IASPM Norden 2012 Conference. Popular Music and the Nordic Region in Global Dynamics. Roskilde, Denmark 29–30.11.2012.
Heikki Uimonen, Maija Kontukoski & Saijaleena Rantanen.

The music industry worldwide is going through a major restructuring. The focus of the industry is shifting heavily from traditional record industry towards live music business. This rearranging of revenue generation strategies has created a need for the interaction between research, music and media business and the live music sector. In Finland, the first steps in towards this direction were taken in YLE (Finnish Broadcasting Company) when the think tank consisting on music actors of various fields gathered to change ideas about the well-being of Finnish popular music in 2010.

Also in 2010 The Sibelius Academy started to coordinate MARS Festival in Seinäjoki, Finland. From the beginning, it has drawn on the importance of interaction between academics and music business professionals providing expert panels, workshops, keynote lectures and local music showcases. Participants and keynote speakers were invited from various sectors of music business and universities in Europe.

The presentation concentrates on three specific objectives of Live Music in Europe. The first is to establish a European working group to discuss and to elaborate ideas and insights about the future trends in the live music business. Secondly, by establishing a network of speakers composed of music business professionals and academics we are aiming to contribute to current and future research projects. Thirdly, we are targeting in transferring knowledge between academic research, music business and grass root actors including organizing showcase opportunities for emerging local music groups from the participating countries. The network is coordinated by Sibelius Academy, Finland and organized in collaboration with domestic and international representatives of music research and music business.

Keywords: music industries, live music, music business, research networking, locality