CURRICULUM VITAE

Olli Heikkinen

Olen musiikintutkija, -opettaja ja muusikko Jyväskylästä. Olen aina halunnut jakaa aikani tasan musiikin opettamisen, tutkimisen ja tekemisen välillä. Käytännössä tämä on tarkoittanut alan töissä sukkuloimista aina jonkin osa-alueen ollessa muita keskeisempi. Toimin pitkään ammattimuusikkona opiskellen työn ohessa musiikkitiedettä Jyväskylän yliopistossa. Valmistuttuani maisteriksi 1997 aloin tehdä muusikon töiden lisäksi myös opetushommia, ensin sivutoimisesti, sitten vuodesta 2000 lähtien päätoimisesti Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa. Samalla aloittelin väitöstutkimusta.

Vuodesta 2003 olin jälleen enimmäkseen muusikko. Tein keikkoja, sävelsin teatterimusiikkia ja toimin vuoden myös teatterin kapellimestarina. Lisensiaatiksi valmistuin 2008 Nykykulttuurin tutkimuskeskuksesta Jyväskylän yliopistosta, jonka jälkeen sain samana vuonna Populaari- ja kansanmusiikin lehtorin paikan Seinäjoen Rytmimaisterikoulutuksesta. Väittelin seuraavana vuonna, ja keväällä 2011 aloitin nykyisessä tutkimusprojektissa, ensin apurahalla, sittemmin Suomen Akatemian tutkijatohtorina.

Pro graduni käsitteli musiikin ontologiaa analyyttisen filosofian viitekehyksessä, ja sen otsikko olikin ylväästi "Mitä on musiikki". Väitöstutkimuksessa hyödynsin kokemuksiani populaarimusiikista ja äänitetuotannosta. Väitöskirjani otsikko oli "Äänitemoodi. Äänite musiikillisessa kommunikaatiossa". Vaikka väitöskirjani aihe sijoittuu pääasiassa lähimenneisyyteen (mitä tietysti edellytti jo se, että se on tehty nykykulttuurin tutkimuksen oppiaineeseen), kiinnostuin sitä tehdessä yhä enemmän musiikinhistoriasta ja musiikinhistoriankirjoituksesta. Huomasin, että nykyisen musiikkielämän ja musiikillisen ajattelun juuret ovat ennen kaikkea 1800-luvulla. Ymmärtääkseni paremmin sitä, mitä nykyisin tapahtuu, katsoin parhaimmaksi tutkia menneisyyttä ja kirjoitusta menneisyydestä. Nykyinen tutkimusprojektimme on tarjonnut siihen erinomaisen mahdollisuuden.