Julkaisut

Suomen musiikkiperintö -hankkeen julkaisut ilmestyvät graafiselta asultaan ja toimitusperiaatteiltaan yhtenäisenä sarjana sähköisessä muodossa (pdf) ladattavina hankkeen kotisivuilla. Orkesteriteoksista toimitetaan tarvittaessa myös stemmamateriaalit.
Koska julkaisujen toivotaan kiinnostavan myös kansainvälistä käyttäjäkuntaa, ne sisältävät partituurin (kriittisesti editoidun nuottitekstin) lisäksi sävellyksen historiaa valottavan johdantotekstin suomen, ruotsin ja englannin kielellä sekä englanninkielisen kommentaarin, jossa annetaan tietoa
1. julkaisun lähteinä käytetyistä nuotti- ja muista aineistoista,
2. lähteiden välisistä eroista (varianteista),
3. teoksen/teosten toimittamisessa sovelletuista periaatteista sekä
4. ilmoitetaan nuottitekstissä tehdyt toimitukselliset ratkaisut.
 
Hankkeen ensimmäisen viisivuotiskauden (2013–17) julkaisusuunnitelma sisältää seuraavat teokset:
 
2014
Ingelius: Junkerns förmyndare (ooppera)    
Ingelius: Biskop Henrik och bonden Lalli (alkusoitto, säveltäjän sovitus pianolle)
Crusell: Den lilla slafvinnan* (laulunäytelmä)
C. L. Lithander: pianosonaatit C ja fis*
Kajanus: Kullervon surumarssi (sinfoninen runo)
 
2015
Crusell: Concertino fagotille ja orkesterille*
Greve: Sommarnatten-alkusoitto
von Schantz: Kullervo-alkusoitto
Pingoud: sinfonia nro 1
 
2016
Byström: viulusonaatit B, g ja Es*
F. Lithander: kaksi konserttiaariaa
Kajanus: Aino (sinfoninen runo)
Wegelius: Rondo quasi fantasia pianolle ja orkesterille
 
2017
Pingoud: Suurkaupungin kasvot
Ingelius: sinfonia
Fabritius: viulukonsertto d
Eimele: jousikvartetto
 

Suomen musiikkiperintö valmistaa editiot tähdellä merkityistä teoksista yhteistyössä Ruotsin Levande musikarv -hankkeen kanssa. Lisäksi julkaistaan yksittäisiä pienimuotoisia piano- ja kamarimusiikkiteoksia sekä lauluja.